Όροι χρήσης

ΤΟ 1ο E-SHOP ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ

Καλώς ήρθατε στο vlakeies.gr, μία κοινωνική πρωτοβουλία της AXA Ασφαλιστικής!

Καθημερινά, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, κάνουμε μερικά σφάλματα, τα οποία εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε ως «πράξεις βλακείας». Αυτές οι «βλακείες» μπορεί να μας στοιχίσουν σε χρήματα, στην υγεία μας, ακόμα και στην ίδια τη ζωή - τη δική μας ή των άλλων.

Η AXA συγκέντρωσε όλες αυτές τις μικρές ή μεγάλες «βλακείες» σε ένα εικονικό e-shop, με στόχο να μας θυμίσει πόσα από αυτά επιλέγουμε να «αγοράζουμε» καθημερινά, με οποιοδήποτε κόστος.

Ανακαλύψτε μία προς μία όλες τις βλακείες που κάνουμε κατά καιρούς και προσπαθήστε να τις αφήσετε πίσω σας, μια για πάντα.

Σώστε την ίδια σας τη ζωή, τη ζωή όσων αγαπάτε και τη ζωή των γύρω σας. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. 

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου asetisvlakeies.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η ΑΧΑ έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις, μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκουν στην AXA Ασφαλιστική και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων. 

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AXA Ασφαλιστικής, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. 

Β. Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου asetisvlakeies.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Σε περίπτωση που η ΑΧΑ Ασφαλιστική εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει για αυτόν τον λόγο την ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν μέσω του asetisvlakeies.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Δ. Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο asetisvlakeies.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών. 

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης και η ΑΧΑ Ασφαλιστική ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παράλληλα, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις παραπάνω αιτίες.

Στ. Προσωπικά Δεδομένα 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΑΧΑ Ασφαλιστικής διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποίησής τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η AXA Ασφαλιστική διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στην AXA Ασφαλιστική, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από την AXA Ασφαλιστική ή από συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες. 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η AXA Ασφαλιστική δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Ζ. Πολιτική για Cookies

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνετε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

Στον διαδικτυακό μας τόπο asetisvlakeies.gr χρησιμοποιούμε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον. Κυρίως χρησιμοποιούμε “cookies”, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενης στο διαδικτυακό μας τόπο υπηρεσίας, καθώς και “cookies” που αφορούν στην στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου (π.χ. πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον διαδικτυακό μας τόπο, πόσοι επιστρέφουν, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους, κ.λπ.).

Τα προγράμματα περιήγησης (web browser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα “cookies”. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε. 

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης “cookies” δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την AXA Ασφαλιστική ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών. 

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. 

Πρακτικές συμβουλές ασφαλείας

Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Εάν αποκαλύψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτο άτομο, τότε αυτό θα έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες των ασφαλιστηρίων σας, καθώς και θα μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς πρόσβασής σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail).

Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.

Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους.

Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Firefox).

Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις/ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware).

Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως «ύποπτα» e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία.

Θ. Συμμετοχή Διαγωνισμού

Στην Αθήνα, Αττικής σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2016, η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.» (εφ’ εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), νομίμως εκπροσωπούμενη και στο εξής καλούμενη «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της επίσημης σελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ιστότοπο «www.asetisvlakeies.gr».

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην σελίδα του facebook ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου.
 2. Οι εργαζόμενοι και ασφαλιστές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Asset Ogilvy Public Relations, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 3. Η ΕΤΑΙΡEΙΑ θεωρεί ότι αυτός που λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό είναι ο κάτοχος του ηλεκτρονικού λογαριασμού (email) που δηλώνει στην ιστοσελίδα από την έναρξη του παρόντος διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη του, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 7. Η ΑΧΑ δε φέρει καμία ευθύνη αν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι και ο κάτοχος του λογαριασμού.
 4. Περιγραφή του Διαγωνισμού: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας το email τους στη φόρμα συμμετοχής σε μία ή περισσότερες κατηγορίες «προϊόντων» που εμφανίζονται σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες του ιστότοπου: «Υγεία», «Μετακίνηση», «Σπίτι». Θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση έντεκα (11) νικητές και έντεκα (11) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν στη θέση του νικητή μόνο σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 των παρόντων όρων συμμετοχής.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η καταχώρηση του email στη φόρμα συμμετοχής – η επαναλαμβανόμενη συμμετοχή είναι επιτρεπτή, όμως οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην κλήρωση με μία (1) έγκυρη συμμετοχή. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την έγκαιρη ενημέρωση του διαγωνιζομένου σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή, και για κανέναν άλλο λόγο.
 6. Αναλυτικά τα δώρα είναι τα παρακάτω:
  • μια (1) ετήσια συνδρομή στα γυμναστήρια «Holmes Athens». Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εξυπηρετείται από κάποιο από τα τρία παραρτήματα της αλυσίδας «Holmes Athens», μπορεί να επιλέξει ετήσια συνδρομή σε κάποια άλλη αλυσίδα γυμναστηρίων στην περιοχή κατοικίας του, η οποία δεν ξεπερνά σε κόστος την ετήσια συνδρομή στην αλυσίδα γυμναστηρίων «Holmes Athens».
  • δύο (2) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα στο ξενοδοχείο «Aristi Mountain Resort», στην περιοχή Αρίστη στα Ζαγοροχώρια
  • δύο (2) κράνη μηχανής από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.motorshop.gr
  • ένα (1) παιδικό κάθισμα για το αυτοκίνητο από το κατάστημα παιδικών ειδών «ΗΡΑ»
  • πέντε (5) σύγχρονες κλειδαριές ασφαλείας από τα καταστήματα «Leroy Merlin».
 7. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός σε συμμετοχές από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.μ., μέχρι την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:59 μ.μ. Η ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν οι έντεκα (11) νικητές και οι έντεκα (11) επιλαχόντες, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016.
 8. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί θα αναδειχτούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας Asset Ogilvy Public Relations μέσω της εφαρμογής random.gr, την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μμ.
 9. Ο εκάστοτε νικητής του διαγωνισμού θα λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail που έχει δηλώσει. Στο μήνυμα αυτό, ο νικητής θα ενημερώνεται για την ανάδειξη του ως νικητή και για τα περαιτέρω βήματα επικοινωνίας για τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τους διαγωνιζομένους στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που θα επικοινωνήσουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά την ανάδειξή του προκειμένου να τους ενημερώσει για την παραλαβή του δώρου.
 10. Η παραλαβή/εξαργύρωση του εκάστοτε δώρου από τον εκάστοτε νικητή θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την ΑΧΑ, στο τηλ. Επικοινωνίας 210-7268262.
 11. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στην εταιρεία της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής ή ο νικητής του δώρου, για οποιοδήποτε λόγο, αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, το δώρο που αντιστοιχεί το παραλαμβάνει ο αμέσως επόμενος νικητής που θα αναδειχθεί από την διαδικασία της επιλογής, όπως περιγράφεται παραπάνω, εφόσον βέβαια ο αμέσως επόμενος συμμετέχων δεν είναι εργαζόμενος στην Asset Ogilvy Public Relations ή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή συγγενικό πρόσωπο έως και β΄ βαθμού εργαζομένου στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση που κάποιος νικητής είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο κηδεμόνας του προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα.
 12. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.
 13. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου από τον νικητή.
 14. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρία θα διατηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές.
 15. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως -­‐ ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά -­‐ λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της συμμετοχής, β) δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του διαγωνισμού στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) οι διατηρούμενες συμμετοχές καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 16. Σε περίπτωση που η ως άνω ενημέρωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πραγματοποιηθεί, είτε λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης συμμετοχής και επικοινωνίας των στοιχείων από τους συμμετέχοντες, είτε για οποιοδήποτε άλλο πραγματικό ή αντικειμενικό κώλυμα, όχι υπαιτιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι συμμετέχοντες, οφείλουν να επιδιώξουν οι ίδιοι την παραλαβή των δώρων, επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον αριθμό τηλεφώνου: 210-6660400. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως για την παραλαβή του δώρου, θα πρέπει να ενημερώνουν τον εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τον οποίο θα επικοινωνήσουν, ώστε να οργανωθεί η παραλαβή των δώρων.
 17. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό τους παράδοσης και παραλαβής του δώρου μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η Εταιρεία και σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από όταν έλαβε γνώση ότι είναι ο Νικητής, τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους, (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων δ) σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει την συγκατάθεση του γονέα, κηδεμόνα ή συμπαραστάτη του.
 18. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των Δώρων, κατά τα αναφερόμενα στους επόμενους όρους, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 19. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών σε οποιοδήποτε έντυπο/μέσο μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.
 20. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.
 21. Σε περίπτωση διακοπής του Διαγωνισμού, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται στην ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού με πράξη καταχώρησης σε συμβολαιογράφο και με δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης /έντυπο της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Με την εν λόγω δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης ο Διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.
 22. Στα άνω δώρα δεν συμπεριλαμβάνονται εισιτήρια μέσων μεταφοράς, διανυκτέρευση, σίτιση κλπ. Οι λοιπές χρεώσεις ή επιβαρύνσεις, βαρύνουν αποκλειστικά το νικητή. Ομοίως, οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες και έξοδα, όπως ενδεικτικά, έξοδα διαμονής στον τόπο προορισμού, έξοδα σίτισης κ.λπ., στα οποία θα υποβληθούν οι νικητές και οι συνοδοί τους, επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους ίδιους και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει.
 23. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.